Generelt

Mitassist.dk drives af Center for Digital Pædagogik. Vores persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Hvis du vil læse mere specifik om hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. uddybes det her i vores persondatapolitik.

CfDP indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse, markedsføre ydelser eller behandle forespørgsler, og videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil. En undtagelse hertil er vores brug af SMTP-servicen Mailgun, som udsender notifikationer fra vores sites for at sikre, at notifikationerne når frem i de rette indbakker.

Vores persondatapolitik er gældende for samtlige CfDPs projekter samt hjemmesider drevet af os; cfdp.dk, cyberhus.dk, mitassist.dk, gruppechat.dk og netstof.dk.

Dataansvarlig

Center for Digital Pædagogik (Herefter ”CfDP”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:
Center for Digital Pædagogik
Skanderborgvej 156, 8260 Viby J.
Telefon: 86 370 400
E-mail: info@cfdp.dk
CVR nr.: 37 25 17 71

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:

E-mail:         info@cfdp.dk
Telefon:       50 50 24 13
Brev:     Skanderborgvej 156, 8260 Viby J. Att. Anni Marquard

Cookies og brug af hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt på vores hjemmeside kan vi indsamle oplysninger om dig på to måder:

  • Ved brug af såkaldte cookies
  • Ved at du selv afgiver oplysninger

Er du bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at:

  • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
  • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
  • optimere vores hjemmesides indretning
  • til at yde den bedst mulige rådgivning

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- indsamle statistik på hjemmesiden - cookies

På vores hjemmesider gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager cookies således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af dette notat.

Hvad bruger vi cookies til?

Hver gang en besøgende kommer ind på mitassist.dk, gemmes der en cookie via Google Analytics på den besøgendes computer. Cookien fortæller os hvor lang tid den besøgende er på hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange artikler der bliver læst, om det er det første besøg, hvilken browser og styresystem, etc. Informationen er anonym og opsamles sammen med informationerne fra alle de andre brugere, således at vi får en statistisk oversigt over brugen af sitet. Statistikken bruger vi til at videreudvikle hjemmesiden og skabe en hurtigere og bedre oplevelse af sitet.

Sådan slår du cookies fra

Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din browser. Her er en guide til at slå cookies fra i din internetbrowser: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html. Vær opmærksom på, at enkelte funktionaliteter ikke fungerer hvis du slår cookies fra.

Vi deler dine personlige informationer med 3. parts virksomheder i den forstand, at vi benytter Google Analytics til at indsamle og vise statistik over brugen af hjemmesiden, for at kunne forbedre din brugeroplevelse af site. Vores chatfunktion(i øjeblikket ikke aktiv på siden) vil også gemme en eller flere cookies fra dit besøg.

Oplysninger du aktivt afgiver

Kontaktformularen: Vi opfordrer aktivt i vores kontaktformular brugere til at afgive information om navn og email-adresse, såfremt de ønsker at blive kontaktet af vores medarbejdere. Oplysningerne vil kun blive behandlet af relevante medarbejdere, og vil kun blive brugt til at kontakte brugeren. Oplysninger deles med Mailgun, vores email-service. Herudover deles data ikke med tredjepart på nogen måde.. Der logges følgende data fra kontaktformularen: tidspunkt for henvendelse og afsenders e-mailadresse. De valgte data logges og opbevares udelukkende for at kunne debugge eventuelle fejl, og opbevares to måneder hvorefter de slettes fra loggen. Når man kontakter os via kontaktformularen, bør man ikke sende personfølsomme informationer.

Når du opretter dig som bruger: Alle kan læse spørgsmål, assists og kommentarer på siden, men ønsker du at deltage aktivt, skal du oprette en bruger. 
Mitassist.dk fungerer som et community, hvor brugere spørge om råd, og dele erfaringer. Jo mere aktiv en bruger er på siden, jo flere point kan brugeren optjene, og derved synliggøre sin erfaring som Assister. For at kunne samle den enkelte brugers aktivitet under en profil, har vi brug for nogle oplysninger, når du opretter en bruger.
Brugere bliver bedt om at angive navn, køn, alder og email-adresse ved oprettelsen. Afgivelse af oplysningerne om alder er valgfrit for brugerne. Vi beder om oplysninger om brugerens alder og køn, fordi det gør det nemmere for kommunikationen, brugerne imellem, og kommunikationen mellem brugere og coaches. Vores erfaring er, at synlighed om den rådsøgendes alder og køn giver en bedre debat de unge imellem. Endvidere skal brugere tilknytte et navn til sin profil. Vi opfordre brugere til IKKE at skrive efternavn eller bruge eget fornavn, for at sikre at alle brugere forbliver anonyme. 

Brugere bliver bedt om at angive emailadresse for at kunne gennemføre oprettelsen af brugeren. Mailadressen bruges endvidere med henblik på at kunne sende emailnotifikationer, når der er ny aktivitet på siden. Email-adressen logges for at sikre notifikationer, men er ikke synlig for hverken andre brugere eller medarbejdere på hjemmesiden. Email-adressen vil ikke blive offentliggjort, men deles dog med Mailgun, vores email-service. Herudover deles data ikke med tredjepart på nogen måde.
Brugeren har under sin profil mulighed for at slå notifikationer til og fra, så notifikationerne bliver tilpasset den enkelte brugers behov. 

Når brugere opretter indlæg, bør man ikke skrive personfølsomme informationer. Alle indlæg bliver læst af en en Mitassist-medarbejder som anonymiserer indlæg, hvis der er opgivet navne, byer eller andet, der kan identificere brugerne eller dem som brugeren skriver om.

Slette indhold og/eller brugerprofil

Brugere kan til enhver tid anmode om at få et indlæg slettet. Brugere kan også til enhver tid opsige sin konto, og derved slette al aktivitet foretaget med bruger-profilen.
Alle indlæg er synlig på hjemmesiden, men kan blive slettet, hvis brugeren selv ønsker det.

Deling af data med tredjepart

Mailgun

Vi benytter Mailservicen Mailgun, hvilket betyder at brugerens emailadresse og emailens indhold lagres på deres servere (placeret i EU) i 72 timer. Herefter gemmes metadata (dvs. emailadresse og titel på mail) i op til 30 dage. Læs mere om Mailguns overholdelse af persondataforordningen.

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics for at kunne lave statistik over brugen af mitassist.dk. Google Analytics gemmer en cookie på brugernes computer, som kan bruges til at målrette annoncer. Der gemmes dog kun data i anonymiseret form, så de kan ikke henføres til navngivne brugere.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger på hjemmesiden

Vi har i begrænset omfang brug for at kunne administrere de oplysninger, du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering.

Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske fordi vi har en legitim interesse jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse.

Vi har legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde ydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af besøgende på hjemmesiden.

Alt indsamling af information på hjemmesiden sker under overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse.

Brugere under 18 år

Vi tager det alvorligt at beskytte sikkerheden og privatlivet for børn og unge under 18 år online, og vi markedsfører ikke til eller anmoder om personoplysninger fra børn under 18 år uden at indhente samtykke fra en verificeret forældremyndighedsindehaver. Der gælder dog særlige regler for rådgivningstjenester.

I forordningens artikel 4, nr. 25, er informations- samfundstjeneste defineret som en tjeneste som defineret i artikel 1, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (informationsproceduredirektivet). Af dette direktivs artikel 1, stk. 1, litra b, fremgår, at der ved begrebet ”tjeneste” forstås enhver tjeneste i informationssamfundet, dvs. enhver tjeneste, der normalt ydes mod betaling, og som teleformidles ad elektronisk vej på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. Det fremgår endvidere af præambelbetragtning nr. 38, at samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden ikke er nødvendig – underforstået heller ikke for børn under den angivne aldersgrænse – når det drejer sig om forebyggende eller rådgivende tjenester, der tilbydes direkte til et barn.

Denne betragtning fører til, at mitassist.dk ikke vil være omfattet af alderskravet for samtykke. Dette stemmer overens med, at forebyggende og rådgivende tjenester til børn netop er tjenester, som barnet kan have brug for at kunne tilgå, uden at forældremyndighedsindehaveren er vidende herom eller samtykker heri.

Spørgsmål og personlig kontakt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til Anni Marquard på mail: anni@cfdp.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af vores datapolitik

Mitassist.dk er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel.

Væsentlige ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side sammen med en opdateret version af politikken.

Senest opdateret 27. juni 2019: Tilføjelse af Mailgun som tredjepart, hvormed brugernes email-adresser og indhold af email gemmes.